EcoHealthFund
+48 799 075 090

Бобрицька О.М. – педагог, вчений-фізіолог, зробила вагомий внесок в теорію та практику фізіології тварин.
Розвиває новий напрям у ветеринарній фізіології – «Визначення та корекція функціонального стану органів та систем організму тварин електродинамічним методом». Уперше сформулювала нову концепцію щодо біорезонансного методу оцінки та корекції функціонального стану окремих органів і систем в організмі тварин. Уперше в дослідах на собаках довела взаємозв’язок між електропровідністю в біологічно активних точках за застосування мікрорезонансних контурів та функціональним станом органів і систем у собак.
Народилася Ольга Миколаївна Бобрицька у м. Харків 24 жовтня 1970 року. Після отримання восьмирічної освіти у Люботинській середній школі №3 Харківського району Харківської області, — поступила до Старомерчанського ветзоотехнікуму, який закінчила з відзнакою у 1989 році.
У лютому 1989 року була направлена на роботу головним ветеринарним лікарем колгоспу «Нова Зоря» Шевченківського району Харківської області.
З вересня 1989 року – студентка Харківського зооветеринарного інституту.
Після закінчення інституту у 1994 році працювала головним ветеринарним лікарем КСП «Маяк» Дворічанського району Харківської області по 1996 рік.
У 1996 році зарахована до аспірантури при кафедрі фізіології сільськогосподарських тварин Харківського зооветеринарного інституту.
З 1999 по 2019 роки працювала асистентом, доцентом кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин Харківського зооветеринарного інституту, а з 2001 року — Харківської державної зооветеринарної академії. В серпні 2019 року прийнята на посаду професора кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському державному аграрному університеті (м. Дніпропетровськ, спеціальність 03.00.13- фізіологія людини і тварин) на тему: Вплив норадреналіну та карбахоліну на обмін азотистих речовин між кров’ю та молочною залозою у лактуючих кіз (за ангіостомічними даними).
У лютому 2005 року на підставі рішення Атестаційної колегії О.М.Бобрицькій було присвоєно вчене звання доцента кафедри фізіології сільскогосподарських тварин.
У квітні 2019 року захистила докторську дисертацію на тему «Фізіологічне обгрунтування оцінки функціонального стану організму собак за біорезонансної корекції» (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин) у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького.
У червні 2019 року на підставі рішення Атестаційної колегії їй було присуджено науковий ступінь доктора ветеринарних наук.
З 2006 року О.М.Бобрицька працювала заступником декана факультету ветеринарної медицини, де показала відмінні організаційні здібності.
З 2015 року по теперішній час працює керівником Центру міжнародної співпраці Харківської державної зооветеринарної академії.
Ольга Миколаївна постійно працює над інтеграцією вищої школи України у світову систему освіти. За її активної участі встановлюються і розвивається ділове співробітництво Харківської державної зооветеринарної академії з зарубіжними та міжнародними організаціями та вищими навчальними закладами.
У зв’язку з тим, що практика студентів є однією з форм проведення практичної підготовки, що є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційних рівней, Ольга Миколаївна проводить роботу для забезпечення можливостей студентів академії проходження практики на закордонних сільськогосподарських та переробних підприємствах країн Європейської спілки.
О.М.Бобрицька є членом Вченої ради факультету ветеринарної медицини та вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії, а також спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій, що функціонує при Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького (м. Львів). Нею опубліковано більш ніж 120 наукових праць, серед яких визнані в Україні, а також в країнах СНД та у далекому зарубіжжі. Ольга Миколаївна має 3 деклараційних патенти України на корисну модель. Вона є співавтором багатьох навчальних посібників, практикумів з Грифом Міністерства освіти та науки України.
О.М.Бобрицька є членом Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка, яке є колективним членом Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPH) і Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).
Рішенням колегії головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Ольга Миколаївна Бобрицька неодноразово була нагороджена дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» та почесними грамотами, подяками за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток фізіологічної науки і підготовки висококваліфікованих фахівців.
Щороку виконує запланований обсяг педагогічного навантаження. Читає курс лекцій та веде лабораторні заняття з дисциплін «Фізіологія тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини державною та англійською мовами .
Є досвідченим, ерудованим, кваліфікованим викладачем, навчальний матеріал на лекціях і лабораторно-практичних заняттях подається з використанням сучасних методичних підходів і новітніх технологій.
Має бездоганну ділову репутацію і авторитет серед колег та студентів, відрізняється почуттям відповідальності за доручену справу.
Цілеспрямована, вміє добиватись виконання поставленої мети, має свою життєву позицію, може приймати адекватні рішення в будь-якій ситуації. Показала себе, як грамотний, вимогливий викладач, вдумливий дослідник, здатний самостійно обґрунтувати і методично вірно вирішувати наукові завдання, які стоять перед ветеринарною медициною, освітою та тваринництвом.