EcoHealthFund
+48 799 075 090

Завідувач відділу
взаємодії університетів та суспільства
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.riabchenko@ihed.org.ua
Orcid ID
Google Scholar
ПРОФІЛЬ
Науковий ступінь Доктор філософських наук (ДД № 005175 від 25 лютого 2016 р.)
Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності (АС № 006592 від 2 липня 2008 р.)
Інші звання Заслужений працівник народної освіти України (посвідчення № 1076 від 24 вересня 1998 р.)
Основні професійні здобутки Наукові інтереси полягають в галузях соціальної філософії, соціального управління, філософії вищої освіти
Автор близько 200 наукових та науково-методичних публікацій, у т. ч. 4 одноосібних і 5 колективних монографій, 3 навчальні посібники

Науково-педагогічна діяльність та наукова діяльність у вищій освіті з 1980 року.

1981-2002 роки – управлінська діяльність на посадах начальника навчальної частини, заступника проректора, проректора з виховної роботи та студентських справ, проректора з навчальної і виховної роботи Національного аграрного університету (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України)

1998-2003 роки – експертна діяльність у вищій освіті (член науково-методичної комісії з виховної роботи Науково-методичного центру МОН України, голова науково-методичної комісії з виховної роботи

Науково-методичного центру МінАПК України, член Експертної ради при ДАК МОН України)

Член 6 дослідницьких колективів і керівник двох наукових досліджень з проблем вищої освіти

Керівник двох і виконавець шести наукових досліджень з проблем вищої освіти: 2015-2017 рр., 2018-2020 рр..

Голова Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (з 2020 року)

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України

Участь у міжнародному проєкті «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України»

Ініціатор та керівник Оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»

Ключові нагороди:

Почесна грамота Державного комітету України у справах сім’ї та молоді (1999 р.)
Знак «Відмінник освіти України» (2000 р.)
Почесна грамота Верховної Ради України (2010 р.)
Почесна грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.)
Почесна грамота Національного аграрного університету (2000 р. і 2010 р.)
Почесна грамота Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України (2010 р.)
Медалі НАПН України «К.Д. Ушинський» (2015 р.) і «Григорій Сковорода» (2019 р.)
Основні наукові публікації Рябченко В.І. Мова як засіб творення соціальної дійсност: Світоглядно-просвітницьке видання. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 244 с.
Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу

Рябченко В.І. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. [Монографія]. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 674 с.

Рябченко В. Світоглядна компетентність як визначальний чинник успішної імплементації парадигми лідерства в управлінні вищою освітою // Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: колективна монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С.Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017.– С. 31-66.

Рябченко В.І. Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. DOI

Рябченко В. Вплив соціального середовища на ефективне врядування в українських університетах: світоглядно-компетентнісний аспект // Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції : методичні рекомендації / І. Драч, С. Калашнікова, О.Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за ред. С.Калашнікової. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. –С. 21-46.

Рябченко В. Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», 2019. No1(7). С. 65-88. DOI