EcoHealthFund
+48 799 075 090

Światowa Fundacja Ekologii i Zdrowia EcoHealth powstała w 2020 roku.

Założyciele i pracownicy fundacji to zespół naukowców, specjalistów z różnych dziedzin i zawodów, którym nie są obojętne losy naszej cywilizacji w sprawach ekologii i zdrowia człowieka.

Pandemie, wzrost chorób przewlekłych, zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska zmuszają społeczeństwo do poważnego myślenia o naszej wspólnej przyszłości.

Łączenie i tworzenie innowacyjnych technologii w dziedzinie ekologii, ochrony zdrowia, działalności społecznej i edukacyjnej naszego zespołu, wnosi realny wkład we wspólną sprawę zachowania ekologii, zdrowia i życia na Ziemi.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i leczenia zmian funkcjonalnych i zaburzeń organizmu, koncentruje się na rehabilitacji po przebytych chorobach, a także na przywracaniu zdrowia funkcjonalnego oraz przyczynia się do organizacji działań na rzecz profilaktyki fizycznej i psychicznej zdrowie ludności.

Od pierwszych dni wojny ukraińsko-rosyjskiej w 2022 r. Fundacja włączył się w niesienie wszechstronnej pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. Od 24 lutego 2022 r. Fundacja kupuje odzież, leki, żywność dla mieszkańców dotkniętych regionów Ukrainy. Na dzień 30.03.22. wysłała 300 (trzysta) ton ładunku humanitarnego do obwodów Kijowa, Żytomierza, Połtawy i Mikołajewa w Ukrainie. Fundacja organizuje również zakwaterowanie i udzielanie niezbędnej pomocy przesiedlonym uchodźcom, którzy przybyli do Polski z Ukrainy.

W wyznaczonym okresie zorganizowano 3 (trzy) punkty gorącej żywności, rozdano ciepłe ubrania, wyposażono dwa punkty tymczasowego zatrzymania migrantów. Fundacja dystrybuuje ciepłe posiłki w ilości od 150 do 200 dziennie.

W wyznaczonym czasie azyl czasowy otrzymało 126 osób, w tym 68 dzieci i 6 osób niepełnosprawnych.

Fundacja udziela pomocy psychologicznej najsłabszej kategorii – dzieciom. Doświadczeni psycholodzy i psychiatrzy przy pomocy Fundacji otworzyli ośrodki pomocy psychologicznej w Warszawie (psycholog), Krakowie (psycholog), Wrocławiu (psycholog), Szczecinie (psychiatra), Olsztynie (psychiatra). W Olsztynie działa grupa doświadczonych psychologów-psychiatrów, którzy udzielają pomocy doraźnej w sytuacjach krytycznych zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Fundacja zaprasza do współpracy wolontariuszy psychologów.

Fundacja zapewnia wsparcie językowe dla osób wewnętrznie przesiedlonych, świadcząc usługi tłumaczeniowe ukraińsko-polskie. Wolontariusze dyżurują na dworcu PKP, PKS, konsultują wieczorami i nocami, w weekendy i święta.

Z początkiem wojny ukraińsko-rosyjskiej Fundacja działa w kierunku „Zielonego wojska”. Fundusze inwestorów, opiekuńczych obywateli są przeznaczane na zakup odzieży wojskowej, kamizelek kuloodpornych, hełmów, kamer termowizyjnych, które są pilnie potrzebne na pierwszej linii obrony Ukrainy.
Fundacja prosi o wsparcie finansowe na kontynuację programu Green Military.

Fundacja EcoHealth rozwija swoją charytatywną działalność humanitarną, angażując coraz szersze grono filantropów i zapraszając do współpracy wolontariuszy.