EcoHealthFund
+48 799 075 090

NASZ ZESPÓŁ

Igor Pawłusenko

Prezes Fundacji

Ludmiła Borowska

Wiceprezes Fundacji

Władysław Pawłusenko

Sekretarz Fundacji

Ołeksandr Gorbenko

Dyrektor Generalny filii Fundacji na Ukrainie