EcoHealthFund
+48 799 075 090

Od 24 lutego 2022 r. Fundacja kupuje żywność, suche racje żywnościowe, środki higieny osobistej, ubrania, buty dla mieszkańców dotkniętych regionów Ukrainy, aby zapobiec katastrofie humanitarnej spowodowanej agresją wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Przed 12.03.22. wysłaliśmy 300 (trzysta) ton ładunku humanitarnego do obwodów Kijowa, Żytomierza, Połtawy, Mikołajowa, Odessy na Ukrainie. Cała sieć dystrybucji podstawowych towarów została zorganizowana lokalnie i regionalnie, przyjmowane są wnioski, sporządzane są ewidencje pracy i raporty.