EcoHealthFund
+48 799 075 090

Od początku wojny ukraińsko-rosyjskiej w 2022 r. Fundacja działa w kierunku zabezpieczenia Sił Zbrojnych Ukrainy i Obrony Terytorialnej – „Zielone Wojsko”. Fundusze inwestorów, opiekuńczych obywateli są przeznaczane na zakup odzieży wojskowej, kamizelek kuloodpornych, hełmów, kamer termowizyjnych, które są pilnie potrzebne na pierwszej linii obrony Ukrainy. Również wojsko potrzebuje pojazdów – terenowych, pickupów, karetek pogotowia.

Sankcje wobec Rosji to perspektywa długofalowa, ale tylko skuteczna praca Armii Ukraińskiej może powstrzymać mordowanie ludności cywilnej i kontynuację katastrofy humanitarnej na Ukrainie i w Unii Europejskiej. Dlatego Fundacja zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe na kontynuację programu Zielone Militaria.