EcoHealthFund
+48 799 075 090
Wysyłanie pomocy humanitarnej 27 lutego 2022.

Wysyłanie pomocy humanitarnej 27 lutego 2022.

W pierwszych dniach wojny, kiedy nie było jeszcze możliwości przewozów samochodami i autobusami, byliśmy zmuszeni przewieźć całą pomoc humanitarną (odzież, lekarstwa, żywność – zboża, nabiał, suche racje żywnościowe) pociągiem z Warszawy (Warszawa Wschodnia). Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność konduktorom, którzy przetransportowali ładunek, oraz wolontariuszom, którzy pomogli załadować wszystko do pociągów!